LỊCH KHAI GIẢNG

Khóa học

Thời gian

Ngày khai giảng

Gồm 8 buổi

Sáng 8h - 11h

Chiều 14h - 17h

Chủ Nhật ngày 13/10/2019

Gồm 6 buổi

18h30 - 21h

Thứ Ba ngày 15/10/2019

Thứ Năm ngày 17/10/2019

Tư duy trong Bán hàng Online

1 buổi

8h30 - 10h

Thứ 3 hàng tuần

Thứ 3 ngày 15/10/2019

Thứ 3 ngày 29/10/2019

Học SEO miễn phí

1 buổi

8h30 - 10h

Thứ 5 hàng tuần

Thứ 5 ngày 17/10/2019

Thứ 5 ngày 24/10/2019

Thứ 5 ngày 31/10/2019

1 buổi

14h - 15h30

Thứ 3 hàng tuần

Thứ 3 ngày 15/10/2019

Thứ 3 ngày 29/10/2019

Kiếm tiền Kênh Youtube

1 buổi

14h - 15h30

Thứ 5 hàng tuần

Thứ 5 ngày 17/10/2019

Thứ 5 ngày 24/10/2019

Thứ 5 ngày 31/10/2019

Gồm 2 buổi học

18h30 - 21h

Đủ 10 học viên sẽ khai giảng (Khai giảng thường xuyên)

Khám phá và Ứng dụng NLP

Gồm 2 buổi

18h30 - 21h

Đủ 10 học viên sẽ khai giảng (Khai giảng thường xuyên)

Khóa học Lịch học Giờ học Ngày khai giảng
Facebook bán hàng 6 buổi 18h30 - 21h Thư 3 - Thứ 5
Quảng Cáo Facebook 8 buổi 8h 30 - 17h Chủ Nhật
Bán hàng kênh Youtube 1 buổi 14h - 15h30 Thứ 3 hàng tuần
Kiếm tiền kênh youtube 1 buổi 14h -15h30 Thứ 5 hàng tuần
Tư Duy trong Bán Hàng Online 1 buổi 8h 30 - 10h Thứ 3 hàng tuần
Học SEO miễn phí 1 buổi 8h 30 - 10h Thứ 5 hàng tuần
Khám phá và ứng dụng NLP 2 buổi 18h 30 - 20h 10 học viên sẽ khai giảng
Viết bài Content 2 buổi 18h 30 - 20h